Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

WAVEGEL

WAVEGEL CORDLESS HYBIRD LED LAMP 86WATT

WAVEGEL CORDLESS HYBIRD LED LAMP 86WATT

Giá thông thường $155.00 USD
Giá thông thường $180.00 USD Giá ưu đãi $155.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

- Convenience 

- Time Efficiency 

- Durability 

- User-Friendly Design

- Cost Saving

- Health and Safety 

- 86 Watt

- Very fast to dry your gel ( Even black/white - Thumb )

- Guarantee 6 month

Xem toàn bộ chi tiết